Jätevesien käsittely, kasteluvesi ja juomavesi

Yhdistyksen saunan ja majan jätevesiä varten alueelle on rakennettu jätevesijärjestelmä imeytyskenttineen. Mökkiläiset huolehtivat omien jätevesien käsittelystä ohjeiden mukaan, tarkempia tietoja Suomen ympäristökeskuksen www-sivuilta. Jokaiseen mökkiin on jaettu jätevesien käsittelysuunnitelma-lomake, jäsenten tulee huolehtia, että se on täytettynä ja ajantasalla. Kasvien kasteluvedeksi suosittelemme sadeveden talteen ottoa tai järvivettä. Kesäkauden aikana talousvesi tulee alueelle Kuopion kaupungin vesijohtoverkosta.

 

Virranniemen Ryhmäpuutarha-alue